Naruto new generation Wiki

Sakura Haruno es una ninja de konoha